Prenumerera | Annonsera | Tidigare nummer | Redaktionen | Länkar | Hem
Fauna och Flora har en upplaga på 2 500 exemplar, men läses av betydligt fler, över 10 000.

Utgivning 2016
UtgivningMatierialstopp
nr 121 mars29 feb
nr 2 13 juni23 maj
nr 310 okt19 sep
nr 412 dec21 nov


Annonsbokning och information:
Telefon 018-67 25 77
faunaochflora@artdata.slu.se

Ladda hem priser / villkor (PDF)

Format och annonspriser 2012

Annonsera i Fauna och Flora

Fauna och Flora är en anrik kvartalstidskrift om svensk faunistik och botanik. Tidskriften firade 100-årsjubileum år 2006. Den ges ut av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala och utkommer med fyra nummer per år: i mars, juni, oktober och december. Chefredaktör är Tomas Carlberg. Tomas.Carlberg@slu.se

Kvalificerad läsekrets
Fauna och Floras läsekrets består av forskare och professionella biologer, besökare vid allmänna bibliotek, skolor och universitet, företag och offentliga myndigheter med anknytning till naturvetenskap samt en naturintresserad allmänhet. Fauna och Flora har prenumeranter även utanför landets gränser hos såväl institutioner som privatpersoner. Våra läsare har ett stort engagemang i miljö- och naturvårdsfrågor och många ägnar sig åt friluftsliv i olika former.

Stor räckvidd
Fauna och Flora har en upplaga på 2 500 exemplar, men läses av betydligt fler, över 10 000. Annonsbokning och information: Telefon 018-67 25 77

Tekniska data
• Tidningsformat: 200 x 240 mm
• Ibladning: max satsytan. Ring för priser.
• Annonsmaterial: Högupplöst PDF-fil + fax. Bilder minst 300 dpi. Uppslag levereras som två separata helsidor.
• Tekniska frågor: Ragnar Hall 018-67 19 77
• Lev.adress material: faunaochflora@artdata.slu.se
• Fax: 018-30 02 46.

Villkor
• Priserna gäller endast vid leverans av färdigt digitalt material. Moms tillkommer.
• Betalning skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter utgivningsdag. Betalning sker mot faktura.
• Reklamationer. Fauna och Floras ansvar för fel begränsas till högst annonskostnaden.

Annonspolicy för Fauna och Flora
Fauna och Flora publicerar inte annonser:
• från företag som på ett uppenbart sätt inte respekterar grundläggande miljökrav eller mänskliga rättigheter, eller som saluför produkter som inte är relevanta för Fauna och Floras läsekrets.
• som är uppenbart vilseledande i naturvårds- eller miljöfrågor.
• för varor och tjänster som är uppenbart olämpliga ur miljösynpunkt.
Chefredaktör Tomas Carlberg
Fauna och Flora: Bäcklösavägen 10, Box 7007, 750 07 UPPSALA
E-post: •