Prenumerera | Annonsera | Tidigare nummer | Redaktionen | Länkar | Hem
Kvartalstidskriften Fauna och Flora är ett forum för nyheter och populärvetenskapliga artiklar om svensk faunistik och floristik samt naturvårdsfrågor.Utgivningen av Fauna och Flora har från och med år 2002 tagits över av ArtDatabanken vid SLU i Uppsala.

Chefredaktör och
ansvarig utgivare

Tomas Carlberg
Tel: 018-67 25 77
Redaktör
Ragnar Hall
Tel: 018-67 19 77

Redaktör
Anna Lejfelt-Sahlén
Tel: 018-67 27 51


Insända texter och illustrationer bedöms av Fauna och Floras redaktion och i vissa fall av tidningens redaktionskommitté. Artiklar granskas normalt av en eller flera externa specialister. Redaktionens ambition är att inom en månad meddela skribenter om artikeln accepteras för publicering.  Ladda hem författarinstruktionen (pdf).
Fauna och Flora: Bäcklösavägen 10, Box 7007, 750 07 UPPSALA
E-post: •