Ljunghumla
Bombus jonellus

Förekommer på skogsmark, myrar, fäbodar, fjällskogar och ljunghedar. Allmän i barrskogsområden i hela landet.