Åkerhumla
Bombus pascuorumSkogs- och ängsmarker, skogsbryn och trädgårdar. Mycket allmän i hela Sverige.