Jordsnylthumla

Bombus (Psithyrus) bohemicus

Utseende: Hona och hane är svarta med vit bakkroppsspets och bred gul halskrage.
Förväxlingsarter: Den närbesläktade B. vestalis (Sk) har jämnare päls och klarare färger, hussnylthumlan B. norvegicus har starkt inböjd bakkroppsspets med annorlunda undersida.
Utbredning: Arten är utbredd i hela Sverige utom i fjällen.
Biotop: Skogsmark, jordbruksmark, vägkanter, trädgårdar, villaområden, stadsmiljöer.
Boplats: Värdartens bon finns mestadels i övergivna, underjordiska sorkbon.
Favoritväxter:
Maskros, tistlar, väddklint mm.
Värdhumla: Ljus jordhumla B. lucorum, skogsjordhumla B. cryptarum och troligen kragjordhumla B. magnus.
Status: Vår vanligaste snylthumla.