Trädgårdshumla

Bombus hortorum

Utseende: Drottning och arbetare är svarta med gul halskrage och midja. Bakkroppsspetsen är vit. Mörka (melanistiska) exemplar kan helt sakna gul behåring. Hanen har gul nos och mer gult i pälsen. Huvudet är långsträckt 1,5 ggr så långt som brett och snabeln är extremt lång. Pälsen är ganska ojämn. Mellankroppens bakre gula band smalast på mitten.
Förväxlingsarter: Fälthumla B. ruderatus har jämnare och tätare päls. Mellankroppens bakre gula band bredast på mitten och har rak avgränsning framtill. Ljunghumla B. jonellus har liknande färgteckning men nästan runt huvud och kort snabel.
Utbredning: Hela landet, från Skåne till Torne lappmark, upp till skogsgränsen i fjälltrakterna.
Biotop: Parker, lundar, trädgårdar, skogsmark.
Boplats: Övergivna mus- eller sorkbon i murkna stubbar, under trädrötter eller i beskuggade diken.
Favoritväxter: Ärtväxter, stormhatt, lejongapsväxter och olika kransblommiga växter.
Snylthumla: Trädgårdssnylthumla, B. (Psithyrus) barbutellus som är utbredd till Dalarna-Gästrikland.
Status: Utbredd och vanlig i hela landet.