Hushumla

Bombus hypnorum

Utseende: Mellankroppen har orangebrun päls, bakkropp är svart med vit spets. Hanen har dessutom orangebrun första bakkropssegment och nos.
Förväxlingsarter: Taigahumla B. cingulatus med nordlig utbredning påminner mycket om hushumlan, men har ett mörkt band mellan vingbaserna.
Utbredning: Hela Sverige.
Biotop: Parker, lundar, trädgårdar, villaområden, stadsmiljöer.
Boplats: Bona anläggs i fågelholkar, ihåliga träd och i husväggar eller i isoleringen på vindar.
Favoritväxter:
Sälg, fruktträd, hallon, olika ärtväxter, lejongapsväxter, labiater, rallarros mm.
Snylthumla: Hussnylthumla B. (Psithyrus) norvegicus med nästan samma utbredning.
Status: Arten är vanlig på kulturmark i anknytning till bebyggelse i hela Sverige.