Ljunghumla
Bombus jonellus


Utseende:
Drottning & arbetare är svarta med gul halskrage och gul midja.
Hanen har dessutom gult ansikte och halskrage.
Förväxlingsarter: Den skiljer sig från trädgårdhumla genom det mindre långa, hjärtformade huvudet och den mindre storleken. Hanen har yvig gul krage och gul nos.
Utbredning: Hela landet från Skåne till Torne lappmark, upp till skogsgränsen i fjälltrakterna.
Biotop: Skogs- och ängsmarker, skogsbryn och trädgårdar.
Boplats: Boet anläggs underjordiskt i övergivna sorkbon och liknande.
Favoritväxter: Sälg, fruktträd, slån, maskros, blåbär, lingon, hallon, midsommarblomster, rallarros, ljung.
Snylthumla: Lapphumla B. (Psithyrus) flavius som finns utbredd norra delen av landet.
Status: Vanlig på barrskogsmark, ljunghedar och myrmark.