Ljus jordhumla
Bombus lucorum

Utseende: Drottning & arbetare är svarta med citrongul halskrage och band över bakkroppen. Bakroppsspetsen är vit. Hanen är ljust färgad med stor inblandning av ljusgrå eller vita hår i det svarta. De gula banden är breda och diffust begränsade, ansiktet är gulhårigt. Hanen ger ett stort och relativt lurvigt intryck.
Förväxlingsarter: Ytterst svår att skilja från kragjordhumla B. magnus och skogsjordhumla B. cryptarum. Övriga jordhumlearter har en mer brungul eller ockragul ton i banden. blåklockshumla B. soroeënsis skiljer sig genom det avbrutna bandet på bakkroppen och den mindre storleken.
Utbredning: Hela landet från Skåne till Torne lappmark, upp till skogsgränsen i fjälltrakterna.
Biotop: Skogs- och ängsmarker, ljunghedar och trädgårdar.
Boplats: Boet anläggs underjordiskt i övergivna sorkbon och liknande.
Favoritväxter: Sälg, fruktträd, maskrosor, blåbär, lingon, hallon, midsommarblomster, ljung, timjan, väddarter.
Snylthumla: Jordsnylthumla
B. (Psithyrus) bohemicus som finns utbredd över hela landet. Skogs- och ängsmarker, ljunghedar och trädgårdar.
Status: En av våra vanligaste arter särskilt i skogsmark.