Åkerhumla

Bombus pascuorum

Utseende: Mellankroppen och bakkroppsspetsen har orangebrun päls. De främre bakkroppssegmeneten är oftast mörkt behårade. Hanen har också orangebrun första bakkropssegment och nos. Arten varierar avsevärt i utseende inom landet. Den gotländska rasen kallas gotlandshumla och är jämnt orangebrun på hela kroppen.
Förväxlingsarter: Backhumla B. humilis och mosshumla B. muscorum saknar båda det mörka bandet över bakkroppen. Mosshumlan har kort, välansad päls och är gult behårad på sidorna och undertill medan backhumla är mer jämnt rödbrun.
Utbredning: Hela Sverige.
Biotop: Skogsmark, parker, lundar, trädgårdar och villaområden.
Boplats: Bona anläggs i vinterbon av sork, i grästuvor och i lövhögar.
Favoritväxter: Sälg, fruktträd, hallon, olika ärtväxter, lejongapsväxter, labiater, rallarros mm.
Snylthumla: Åkersnylthumla B. (Psithyrus) campestris med utbredning norrut till norra Svealand och norrlandskusten.
Status: Arten är vanlig i hela Sverige.