Ängshumla
Bombus pratorum

Utseende: Drottning och arbetare är svarta med citrongul halskrage och orange bakkropssspets. Hanen är liten och har lång päls, citrongult ansikte och halskrage, vilken sträcker sig långt ner på bröstet.
Förväxlingsarter: Broksnylthumla B. (Psithyrus) quadricolor är den art som eventuellt kan vara förväxlingsart.
Utbredning: Hela landet från Skåne till Torne lappmark, upp till skogsgränsen i fjälltrakterna.
Biotop: Skogs- och ängsmarker, skogsbryn och trädgårdar.
Boplats: Boet anläggs ofta skogsmusbon i murkna stubbar.
Favoritväxter: Sälg, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, lingon, hallon, midsommarblomster, kovall, rallarros, ängsvädd, åkervädd, ljung.
Snylthumla: Ängssnylthumla B. (Psithyrus) sylvestris som finns utbredd över hela landet.
Status: Mycket vanlig på skogs- och ängsmark.