Stensnylthumla

Bombus (Psithyrus) rupestris

Utseende: Hona och hane är svarta med röd bakkroppsspets och förmörkade vingar. Hanen har antydan till en smal, smutsgul halskrage och lång röd behåring på benen.
Förväxlingsarter: Stenhumla Bombus lapidarius kan möjligen vara en förväxlingsart.
Utbredning: Arten är utbredd i södra och mellersta Sverige samt längs norrlandskusten.
Biotop: Jordbruksmark, vägkanter, trädgårdar, villaområden, stadsmiljöer.
Boplats: Värdartens bon påträffas mestadels i övergivna sorkbon under jord, längs dikesrenar och åkerkanter, men även i husgrunder, väggar eller i isoleringen på vindar. Samhällena blir stora.
Favoritväxter: Maskros, tistlar, väddklint mm.
Värdhumla: Stenhumla Bombus lapidarius med nästan samma utbredning.
Status: Vanlig på kulturmark och i städer men också i öppnare skogsmark och på hyggen. Arten har ökat och expanderat norrut under senare decennier.