© ArtDatabanken, SLU
Välkommen!
Lär om svenska humlearter

Humlesidan är ett internetbaserat informationsmaterial om humlor som kan användas i undervisningen och för alla som är intresserade.
Materialet har tagits fram inom Svenska vildbiprojektet vid ArtDatabanken, SLU med stöd av Världsnaturfonden WWF.

Text och Bild: Björn Cederberg Layout och bearbetning: Mats Cederberg

Allt material får användas för undervisningsändamål om källa uppges.

Nyckla dig fram till rätt art digitalt!
Här på Humlesidan kan du på ett enkelt sätt komma fram till vilken art du hittat. Genom att klicka dig fram på enkla bilder får du veta vilken art det är. Bestämningsnyckeln innehåller Sveriges tio vanligaste arter. Börja artbestäm »

Artbestäm dina humlor direkt ute i naturen!
Här kan du ladda ner och skriva ut fina planscher (pdf) över humlorna som finns just där du bor. Till varje plansch finns även en textbaserad bestämningsnyckel du kan ha till hjälp.

Humlor i fjälltrakterna
Plansch (pdf) »
Bestämningsnyckel (pdf) »

Humlor i Norrlandsterräng
Plansch »
Bestämningsnyckel »

Humlor i Mellansverige
Plansch »
Bestämningsnyckel »

Humlor i Sydsverige
Plansch »
Bestämningsnyckel »

Alla humlor
Alla planscher »
Alla bestämningsnycklar »
Artlista alla humlor »