SLU logo (1059 bytes) ArtDatabanken (698 bytes)
   
ArtBild Interaktiva nycklar

- en enklare och effektivare metod för artbestämning!


IT-tekniken ger nya möjligheter att underlätta artbestämning. Genom att tillåta flera ingångsvariabler kan man skapa en interaktiv nyckel.

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna kommer att innehålla klassiska dikotoma nycklar för att lätt kunna bestämma vilken art man har i handen. Som ett komplement till detta håller Svenska artprojektet på att utarbeta den metod som kommer att användas för Nationalnyckelns framtida nätversion. 

Redan nu finns det ett exempel på interaktiv nyckel över knappnålslavar som kommer att utvärderas. Tryck på länken nedan så får de se.

  • Knappnålslavar i Norden
    Denna interaktiva nyckel är ett resultat av ett examensarbete i samarbete med Svenska artprojeketet. Nyckeln är att betrakta som en testversion och kritik tas tacksamt emot per e-post till Magnus Lindh.

    Calicioid lichens and fungi of the Nordic countries
    This interactive key is made as a master thesis in cooperation with the Swedish Taxonomy Initiative. It is a prelinimary version and we would like be notified of ommisions by e-mail  to Magnus Lindh.

 


Mer om interaktiva nycklar kan man läsa under Nationalnyckeln vid rubriken Nycklar på Svenska artprojektets hemsida.

   

Upprättad av: Johan Samuelsson @

Senast uppdaterad: 2005-04-08

Åter till början av dokumentet. | Till hemsidan