ArtDatabanken SLU ArtDatabanken LÄNKAR  | KONTAKTA OSS  | IN ENGLISH   
Hem | Aktuellt | Om oss | Rödlista | Sök arter | Rapportera arter | Naturtyper | Biologisk mångfald | Konferens | Publikationer
Ett projekt att beskriva Sveriges 50 000 flercelliga arter

» Svenska artprojektet

Nyheter
Bakgrund
Mål
Forskning
Inventering
Workshops
Dyntaxa
Artnamn
Museer
Personal
Kontakt
Kronprinsessan Victoria
Vetenskapsteater

Nationalnyckeln

In english

Svensk taxonomisk databas

artkollage

Dyntaxa är en taxonomisk databas över Sveriges organismer. Målsättningen är att den skall innehålla taxonomisk information om samtliga Sveriges arter, åtminstone de flercelliga (i dagsläget är den emellertid inte komplett för samtliga grupper).

Det är möjligt att söka efter olika taxa, exempelvis arter, släkten och familjer, och få information om exempelvis deras aktuella klassificering samt eventuella alternativa vetenskapliga och svenska namn. Det är även möjligt att skapa listor över olika grupper, exempelvis släkten, som kan exporteras i Excelformat. Man kan även jämföra egna artlistor i Excel med Dyntaxa. Databasen uppdateras fortlöpande. Den är tillgänglig via internet på adressen http://dyntaxa.artdata.slu.se.

Dyntaxa

ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Vx 018-67 10 00, Fax 018-67 35 37
artdatabanken@slu.se - artdatabanken-webmaster@slu.se - Internsida