Flora- och faunavård 2011
Den tjugonde konferensen om naturvård och biologisk mångfald. 4 maj i Uppsala.

Johan Bodegård

I år är det skogens år. I Sverige är skogen ständigt närvarande och formar vår omgivning, på promenaden, genom tågfönstret, i våra trähus. Årets konferens kommer att handla om det skogslandskap vi har skapat och det skogslandskap vi vill skapa. Utgångspunkten är alla de arter som lever i och av skogen, men vi vill ge en bredare bild av skogen som arena. Vad är ett hållbart skogsbruk? Vad kräver den biologiska mångfalden? Vilket ansvar har enskilda, företag och organisationer för hur skogslandskapet kommer att se ut om 40 år?

Flora- och faunavård är ett tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter, vare sig du är skogsbrukare, biolog eller politiker. Vi är alla naturvårdare och påverkar vår framtid. Jag hoppas på en fruktsam dialog och att vi kan ta ett steg vidare.

Välkommen!
Johan Bodegård

 

Konferensen sänds i Kunskapskanalen

2-3 juni (16:00). Därefter kan man se den på www.ur.se/play.

Sammanfattning av konferensen

Läs sammanfattning och se bilderna »

Årets naturvårdspristagare

Anders Delin. Lär mer om pristagaren »

Passa på att köpa Nationalnyckeln och ArtDatabankens övriga böcker portofritt

Under konferensen kommer Nationalnyckeln och ArtDatabankens övriga publikationer att kunna beställas för portofri leverans till den adress du önskar i Sverige.
Våra böcker (ny sida) »


 

Deltagarlista

I år finns deltagarlistan endast här på konferensens webbplats av hänsyn till miljön. De som har kryssat i att deras namn inte ska publiceras på webben finns inte med, så antalet deltagare är lite högre än antalet som anges på deltagarlistan. Till deltagarlistan »


Internationella skogsåret 2011 from Naturvårdsverket on Vimeo.

ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala
Akademikonferens, Box 7059, 750 07 Uppsala - 018-67 15 33 -
flofa@slu.se
Senast uppdaterad: 2010-02-04