ArtDatabanken SLU ArtDatabanken LÄNKAR  | KONTAKTA OSS  | IN ENGLISH   
Hem | Aktuellt | Om oss | Rödlista | Sök arter | Rapportera arter | Naturtyper | Biologisk mångfald | Konferens | Publikationer
ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige.


Pigghaj underifrån

Bli en fena på hajar med senaste Nationalnyckeln

Under ytan i de till synes oändliga världshaven finns marina djur som är lika vackra som gåtfulla. Möt pigghajen, brugden, klorockan och tvålbiten i senaste volymen av Nationalnyckeln och läs den unika beskrivningen av ryggradsdjurens utvecklingshistoria.

Läs mer och beställ volymen


Anders Delin tilldelas årets Naturvårdspris

ArtDatabankens naturvårdspris går till Anders Delin, en outtröttlig förkämpe för naturvården under mer än 50 år. Priset delades ut under den årliga konferensen Flora- och faunavård i Uppsala.

Läs mer om pristagaren
Ur ArtDatabankens verksamhet

Våra hotade arter
ArtDatabanken utarbetar Sveriges offiiciella rödlista som innehåller de arter som bedöms löpa risk att försvinna från landet.
Rödlistan

Kunskapen om Sveriges arter
ArtDatabanken driver Svenska artprojektet som har riksdagens uppdrag att göra kunskapen om Sveriges alla arter tillgänglig för svenska folket.
Svenska artprojektet

Sveriges största bokverk
Nationalnyckeln är ett unikt referensbokverk där Sveriges arter ska beskrivas i ord och bild.
Nationalnyckeln

Rapportsystem för arter
Artportalen är ett rapportsystem för Sveriges arter. Här kan du rapportera alla arter som du ser i naturen.
Artportalen

Populärbiologi i tidningsformat
ArtDatabanken ger ut den uppskattade tidsskriften Fauna och flora om djur och växter i Sverige.
Fauna och flora

Uppdrag för Naturvårdsverket m.fl.
ArtDatabanken utför olika myndighetsuppdrag, främst från Naturvårdsverket.
Läs om uppdragen

Lediga tjänster

Forskarassistent i ämnet Arters förekomst i limniska miljöer
Läs platsannonsen

Aktuellt

Konsortieavtal klart för Svenska LifeWatch [110621]

Sex nationella parter, däribland ArtDatabanken vid SLU, har undertecknat ett konsortieavtal för samverkan kring uppbyggnaden av Svenska LifeWatch.  Läs mer »

Studie av aspfjädermossa på ask ger svar om kanteffekter [110601]

Små skogsfragment räcker inte för vissa rödlistade arter.  Läs mer »

ArtDatabanken i media

Foto: Wikimedia commons
Honsälg och hansälg

NU I NATUREN med ArtDatabankens Bosse Söderström.

Foto: svt bild
Tidigt uppe med tjäder

NU i NATUREN med ArtDatabankens Bosse Söderström

Exempel på rödlistad art


Sydlig ladlav
 Exempelart: Sydlig ladlav.


 


ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala - Vx 018-67 10 00, Fax 018-67 35 37
artdatabanken@slu.se - artdatabanken-webmaster@slu.se - Internsida