Stensnylthumla

Bombus (Psithyrus) rupestris

Jordbruksmark, trädgårdar, villaområden, stadsmiljöer. Arten är allmän på kulturmark i södra och mellersta Sverige och har ökat under senare tid och expanderat norrut.